เอ็มจี จัดแข่งขันทักษะพนักงาน พัฒนาทุกมิติการบริการทั่วไทย

เอ็มจี จัดแข่งขันทักษะพนักงาน พัฒนาทุกมิติการบริการทั่วไทย

ข่าวรถยนต์

ทีมข่าว. incarsmagazine

กรุงเทพฯ 6 มกราคม 2564 

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทยเดินหน้าเสริมประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมอบ“สิ่งที่ดียิ่งกว่า”ให้ลูกค้าจับมือดีลเลอร์ทั่วประเทศจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน“MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

จากเจตนารมณ์ในการดำเนินงานที่พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิ่งที่ดียิ่งกว่า”สำหรับลูกค้า ทำให้เอ็มจีมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการให้เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ด้วยการเดินหน้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า150 แห่งทั่วประเทศ พร้อมยกระดับงานบริการหลังการขาย “Passion Service” ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งที่ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ และการบริการผ่าน MG Mobile Serviceรวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

การจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน หรือ MG Skill Contest คือหนึ่งในแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการ การจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้จำหน่ายทั่วประเทศที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า มีขั้นตอนการทดสอบอย่างเข้มงวดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละภูมิภาคเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ซึ่งเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม 

รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับบริษัทฯ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรม  ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ เอ็มจี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ 

ได้แก่ทักษะ ด้านที่ปรึกษาการขาย ด้านที่ปรึกษาการบริการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการจัดการงานอะไหล่ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านเทคนิคและงานซ่อม 

รายชื่อผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน MG Skill Contest 2020 ปีที่ 3 

  • ด้านที่ปรึกษาการขาย : น.ส. ลีลาวดี ตุดเกื้อ บ. วี.จี. คาร์ (สาขากระบี่) จำกัด – กระบี่

  • ด้านที่ปรึกษาการบริการ : น.ส. ภัทรานุช หงส์สุวรรณ บ. เบสออโต้เซลส์ (สาขาเพชรเกษม) จำกัด – กรุงเทพฯ 

  • ด้านลูกค้าสัมพันธ์ : น.ส. สวรรยา ชื่นสกุล บ. บางปูแลนด์แอนด์ออโตโมบิล จำกัด – สมุทรปราการ

  • ด้านการจัดการงานอะไหล่ : นาย มาโนช หุ่นสวัสดิ์ บ. เอ็มจี 824 จำกัด – กรุงเทพฯ

  • ด้านการจัดการงานรับประกันคุณภาพ : น.ส. อังกินันท์ ชอบธรรม บ. เบสออโต้เซลส์ (สาขาชลบุรี) จำกัด – ชลบุรี

  • ด้านเทคนิคและงานซ่อม : นาย ธนศักดิ์ ทนะกาศัย บ. เบสออโต้เซลส์ (สาขาชลบุรี) จำกัด – ชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเอ็มจีได้ที่

Website: www.mgcars.com 

Line: @MGThailand

Facebook: www.facebook.com/MGcarsThailand

Twitter: @mg_thailand

Instagram: @mgthailand

Youtube: MG Thailand

TikTok: @mgthailand

MG Skill Contest 2020 GALLERY