บริการเคลื่อนที่

May 15, 2020

เอ็มจี เข้าถึง ส่ง MG EXTENDER Mobile Service บริการถึงที่

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2563 -เอ็มจี ส่งกระบะ NEW MG EXTENDER  ลงเสริมทัพรถบริการเคลื่อนที่ Mobile Service ขยายขอบข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวดเร็ว ประหยัดเวลา ส่งผลจำนวนของผู้เข้าใช้บริการ MG Mobile service ของเราสูงขึ้นถึง 35% -ด้วยจำนวนรถบริการ Mobile […]