บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัยที่ 51

November 17, 2020

ขนส่งฯจัดอบรมสอบใบขับขี่โครงการ บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัยที่ 51

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว. incarsmagazine กรุงเทพฯ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนิน “โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 51 จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สามารถขับรถยนต์แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถและเป็นการอำนวยความสะดวกจัดอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม บริดจสโตนมุ่งหวังสร้างผู้ขับขี่รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกจิตสำนึก และความมีน้ำใจ เสริมทักษะให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นับเป็นก้าวที่ต่อเนื่องของบริดจสโตนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน บริดจสโตน […]