ฟอร์ด เรนเจอร์2.2ไบโอดีเซล B20

May 16, 2020

ฟอร์ด เรนเจอร์2.2รองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2563 -ฟอร์ดประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เฉพาะที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร ที่มีสติกเกอร์ B20 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่มีส่วนช่วยลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม […]