ลมหายใจ

June 30, 2021

ลมหายใจไร้มลทินชวนเยาวชนส่งผลงานประกวดชิงทุนการศึกษา

ลมหายใจไร้มลทิน ชวนเยาวชนส่งผลงานประกวดชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ข่าวรถยนต์ กรุงเทพฯ 29 มิถุนายน 2564 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อเนื่อง เชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564 […]