เจนเนอรัล มอเตอร์ส

February 17, 2020
เกรท วอล มอเตอร์ส

ยักษ์!!!ยานยนต์จีน เกรท วอล มอเตอร์ส เซ้งโรงงานจีเอ็มที่ระยอง!!!

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine  กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เกรท วอล มอเตอร์ส และเจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ประกาศว่า ข้อตกลงการซื้อขายศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย ในจังหวัดระยองจะสำเร็จลุล่วงหลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน จีเอ็ม ประเทศไทย และจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ในจังหวัดระยองจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของ เกรท วอล มอเตอร์ส […]
Get the week’s best articles right in your inbox
Subscribe
Join 15K subscribers
close-image