เอ็มจี เปิดตัว MG EP

November 26, 2020

เอ็มจี เปิดตัว MG EP รถยนต์ไฟฟ้า(เขาว่า)ราคาเหมาะสม

ข่าวรถใหม่ ทีมข่าว. incarsmagazine กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2563 NEW MG EP ตอกย้ำการเป็น EV for Everyone ด้วยแนวคิด “EVeryone ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของทุกคน” บรรทัดฐานใหม่ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่ผสาน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ – มิติตัวถังและพื้นที่การใช้งาน (Dimension)นั่งสบาย จุได้ทั้งคนและสัมภาระ […]