FAST TRACK

June 16, 2020

มาสด้ารุกเปิดโชว์รูมเพิ่ม10 แห่ง เติมบริการด่วนพิเศษ FAST TRACK

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2563 -มาสด้ารุกหนักเปิดโชว์รูม10 แห่ง เร่งเครื่องงานบริการเปิดเลนด่วนพิเศษ FAST TRACK เช็คระยะเพียง 60 นาที ขยายศูนย์ซ่อมสีและตัวถังเพิ่มเป็น 52 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ -ในปัจจุบันมีผู้จำหน่ายที่นำร่องเปิดเลนด่วนพิเศษ FAST TRACK เปิดให้บริการแล้ว 8 แห่ง และเตรียมเพิ่มจำนวนต่อเนื่อง […]