Mercedes-Benz StarParts

July 29, 2021

Mercedes-Benz StarParts อะไหล่ลดราคากว่า 50%

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2564 เมอร์เซเดส-เบนซ์ แนะนำ “StarParts” อะไหล่รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น StarParts พร้อมช่วยให้ลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ทั่วประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 55%  StarParts เป็นอะไหล่เพื่อการบำรุงรักษารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อายุ 5 ขึ้นไป ครอบคลุมทั้งรถยนต์คอมแพ็ค รถยนต์นั่งระดับกลาง รถยนต์เอสยูวี และรถยนต์สปอร์ต เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดตัว “StarParts”อะไหล่รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบตามมาตรฐานของเมอร์เซเดส-เบนซ์เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ทั่วประเทศในการบำรุงรักษารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่มีอายุ […]