Mor Chana

April 24, 2020

ฮอนด้าเปิดแอปฯ“หมอชนะ”ช่วยหมอคัดกรองโควิด-19 นำร่องพนักงานทั่วประเทศโหลดใช้

ข่าวไลฟ์สไตล์ ทีมข่าว incarsmagazine กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2563 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า 229 แห่งทั่วประเทศ ร่วมลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน“หมอชนะ” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตนเอง แอปพลิเคชันนี้ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อทราบประวัติการเดินทางของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วโดยฮอนด้าหวังว่าการรณรงค์ให้พนักงานของผู้จำหน่ายฮอนด้าลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้ารับการบริการที่โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้า ทั้งนี้ฮอนด้าจะยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้บุคคลทั่วไปร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” […]