NEW MG EP

November 26, 2020

เอ็มจี เปิดตัว MG EP รถยนต์ไฟฟ้า(เขาว่า)ราคาเหมาะสม

ข่าวรถใหม่ ทีมข่าว. incarsmagazine กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2563 NEW MG EP ตอกย้ำการเป็น EV for Everyone ด้วยแนวคิด “EVeryone ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของทุกคน” บรรทัดฐานใหม่ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่ผสาน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ – มิติตัวถังและพื้นที่การใช้งาน (Dimension)นั่งสบาย จุได้ทั้งคนและสัมภาระ […]