Nissan YLD 2020

September 5, 2020

นิสสัน สานต่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนระยะที่ 2

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว. incarsmagazine กรุงเทพฯ 3 กันยายน 2563 นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น (CARE International Japan) และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) ประกาศเดินหน้าแผนดำเนินงานระยะที่สองของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน (Youth Leadership Development: YLD) เพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน […]