UnlimitYourExperience

May 24, 2022

ทดลองขับ นิว ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ 2022

รีวิวทดลองขับ ทีมข่าว incarsmagazine ภูเก็ต พฤษภาคม 2565 -ฟอร์ดอวดสมรรถนะ ความอเนกประสงค์ และระบบเทคโนโลยีเหนือชั้น ในกิจกรรม ‘Unlimit Your Experience’ กับฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ฟอร์ด ประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทดลองขับรถ ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ รถกระบะสมรรถนะที่มาพร้อมเทคโนโลยีตัวช่วยสุดฉลาดที่สามารถพาผู้ขับแม้จะไม่มีประสบการณ์การขับขี่รถยนต์แบบออฟโรดมากนักผ่านเส้นทางสมบุกสมบันได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถตอบสนองการใช้งานบนเส้นทางปกติทั่วไปได้อย่างรถยนต์นั่งเป็นครั้งแรก บนเส้นทางภูเก็ต – […]