จิราพร ขาวสวัสดิ์

January 12, 2021

OR จับมือ GC ขยายผล “โครงการพลาสติก(คืน)สุข”

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว. incarsmagazine กรุงเทพฯ 12 มกราคม 2564 -OR จับมือ GC ขยายผล “โครงการพลาสติก(คืน)สุข”ชวนคนไทยร่วมจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตามที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ […]