BEST SUV

January 24, 2020
MG ZS ทะลุ 3 หมื่นคัน

ไลน์ผลิต MG ZS ทะลุ 3 หมื่นคัน รับยอดเดินต่อเนื่องทั้งพร้อมส่งออก

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2563 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ฉลองความสำเร็จของรถยนต์ SUV ยอดนิยมจากเอ็มจี NEW MG ZS […]