Bridgestone Big Data

February 11, 2021

บริดจสโตนวางแผนการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนยางพารา

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine โตเกียว 11 กุมภาพันธ์ 2564 การพัฒนานี้มีส่วนช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการจัดหายางพาราธรรมชาติ ระบบใหม่นี้ได้ใช้ Big Data มาเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่สวนยางพารา ระบบใหม่นี้จะช่วยวางแผนการปลูกยางพาราให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 30 ปี เพื่อปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพของผลผลิตของสวนยางพารา บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เผยถึงการพัฒนาระบบที่เพิ่มขีดความสามารถในการปลูกต้นยางพาราโดยใช้ Big Data เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่สวนยางพารา โดยสวนยางพาราส่วนใหญ่ได้มีการใช้พันธุ์ยางที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่และต้องพบกับปัญหาด้านการจัดการหลากหลายแบบ อาทิ วิธีการเพิ่มจำนวนต้นยางในแปลงปลูกรวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอย่างไรให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด […]