Together We Recycle

June 4, 2021

บริดจสโตน จัด Together We Recycle เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าวincarsmagazine กรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2564 บริดจสโตน ประเทศไทย ประกาศจัดกิจกรรม “Together We Recycle” ร่วมกันวนขยะกับบริดจสโตน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day พนักงานบริดจสโตน ประเทศไทย ร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภท “พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” ส่งมอบให้โครงการ “วน” นำไปผลิตใหม่เป็นถุงสำหรับใส่ขยะ และนำกลับมาใช้ในองค์กรอีกครั้ง เป้าหมายหลักของบริดจสโตน […]